Cantatedienst in de Grote of Mariakerk

Op zondag 12 november om 10.00 uur klinkt tijdens de dienst in de Grote of Mariakerk te Meppel de Bachcantate Schmücke dich, o liebe Seele, uitgevoerd door het (semi-)professioneel vocaal ensemble Consequens en een projectorkest o.l.v. Mannes Hofsink. De zogenaamde koraalcantate is gebaseerd op enerzijds het gelijknamige avondmaallied (Lb 376) en de gelijkenis van het koninklijke avondmaal (Mat. 22: 1-14). Hoewel de toon in het Bijbelse verhaal ernstig is, is de cantate daarentegen onbezwaard feestelijk van karakter. De voorganger is ds. Cees Huisman. De solodelen worden gezongen door Sinje Kiel, Ceciel van der Zee, Maarten Romkes en Hans de Wolf.

Foto Ebel Zandstra