Buurtbemiddeling Westerveld van start

Met ingang van 1 januari 2019 gaat Buurtbemiddeling Westerveld van start. Hiervoor is op donderdag 29 november een convenant getekend door de samenwerkende partijen; Actium, Welzijn MensenWerk, Gemeente Westerveld en de Politie. Zij zijn de instanties waar aanmeldingen van (buren)overlast veelal in eerste instantie gemeld worden. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken met een grote kans op succes. Twee derde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond. In 300 gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar. Meer informatie is te verkrijgen via Henk van de Meer, sociaal werker/ coördinator Buurtbemiddeling (Welzijn MensenWerk), via tel. 06-30441876 of via de e-mail h.vd.meer@welzijnmw.nl