Buurtbemiddeling Westerveld van start

Buurtbemiddeling Westerveld is neutraal, belangeloos en zonder ‘uitspraak’ van een rechter. “Ze bemiddelen in een gesprek over een meningsverschil of conflict tussen buren. Daarbij geven zij geen oplossing, maar laten zij buren zelf op zoek gaan naar een oplossing of compromis”, aldus Henk. Buurtbemiddeling kan via twee manieren in actie komen, doordat een buur zelf contact opneemt met Buurtbemiddeling of een verwijzer (gemeente, woningcorporatie, politie) tipt een buur om contact op te nemen.

Vervolgens wordt gevraagd naar de situatie waarin de buren zich bevinden en wat ze zelf al ondernomen hebben. Zolang er nog geen escalatie tussen beide buren is, bemiddelt Buurtbemiddeling.Wilt u in contact komen met Buurtbemiddeling? Benader ons dan via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.
buurtbemiddelingwesterveld@welzijnmw.nl of 085-2731450

Foto Welzijn Mensenwerk