Bloemenpracht voor de Ryge

De bewoners van de Ryge in Nijeveen hebben op de eerste zaterdag van mei het veld achter hun woningen ingezaaid met bloemenzaad. Hiermee hopen zij de natuur, de vogels, vlinders en bijen een groot plezier te doen. Het plan voor het bloemenveld op de nog onbebouwde woonkavels was vorig jaar al ontstaan. In april werd er contact gelegd met de gemeente, die toestemming gaf voor het gebruik van de grond. Vervolgens ging de buurt aan de slag. Het terrein werd geëgaliseerd en omgewoeld. Er werd voor 1000 m² bloemzaad aangeschaft. Het veld zal met een lint afgeschermd worden om te voorkomen dat enthousiaste wandelaars en honden de ontkiemende planten per ongeluk vertrappen.

Foto Lukas Linde