Bleekerseiland groen stadspark met stadslogement

Gezamenlijke visie op het Bleekerseiland

Het college van burgemeester en wethouders heeft in samenwerking met een Meppeler initiatiefnemer, de Kinckhorst Stichting, een visie opgesteld voor het Bleekerseiland. Deze visie vormt de basis voor latere planuitwerking. De visie wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Met de visie moet het Bleekerseiland weer een waardevolle plek worden voor alle Meppelers. Een groot deel van het eiland krijgt in de visie vorm als groen stadspark. Met een knipoog naar het verleden wordt door witte vlakken in het groene park verwezen naar de historische functie als bleekveld. Basisonderdeel van de visie is om het eiland met een vlonder weer te verbinden met het centrum van Meppel.

Op het Bleekerseiland staan waardevolle monumentale gebouwen. Deze panden zijn vorig jaar door de Meppeler initiatiefnemer gekocht van Woonconcept. De panden staan nu gedeeltelijk leeg en krijgen in de visie een nieuwe invulling als stadslogement.

Wethouder Koning: “De komst van een hoogwaardige overnachtingsplek in het centrum van Meppel is een jarenlang gekoesterde wens. Wij gaan samen met de initiatiefnemer de plannen nader uitwerken en daarbij ook zoeken naar financiële dekking”.
Ton Loman namens de Kinckhorst Stichting: “Wij zien dit plan als passende invulling van onze doelstelling tot behoud van karakteristieke panden in Meppel. Op deze manier geven wij samen een kwaliteitsimpuls aan de Meppeler binnenstad”.

Voor het stadslogement wordt ook een deel nieuwbouw beoogd. De inpassing en vormgeving van het stadslogement wordt in een volgende fase nog verder uitgewerkt. Nog geen vastomlijnd plan
Verschillende belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van de visie. De visie betreft nog geen vast omlijnd plan maar geeft richting om in gezamenlijkheid met betrokken partijen de plannen verder uit te kunnen werken.

Inkoopbijeenkomst. Om meer beeld bij deze plannen te krijgen zijn belangstellenden van harte welkom om op dinsdag 8 oktober tussen 17.00 tot 20.00 uur naar het Bleekerseiland te komen.

Foto Het Oversticht