Bijzondere sing-in Vrije Evangelische Gemeente

De Vrije Evangelische Gemeente organiseert zondag 26 november een sing-in met een bijzonder thema: ‘Gedenken en verwachten’. Op deze zondag worden in veel kerken mensen herdacht die overleden zijn. Tegelijk is deze zondag de opmaat naar de adventsperiode, de periode van verwachting van nieuw leven. De algehele leiding is in handen van Henk van Dam, muzikale medewerking wordt verleend door Wilbert Magré en Martin Vermeer. De sing-in begint om 19.00 uur, de kerk aan de Julianastraat 32 is vanaf 18.30 uur open.