Bijzondere mossen in het laagveen

Zaterdag 10 maart houden IVN Noordwest-Overijssel en KNNV De Noordwesthoek een excursie in trilvenen en veenmosrietlanden. Die behoren wat de mossen en overige plantengroei betreft tot de meest bijzondere onderdelen van de verlandingsvenen in de kop van Overijssel en het zuidoosten van Friesland. Vertrek om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van NS station Steenwijk (Eesveense kant) en om 9.30 uur vanaf het parkeerplaatsje aan de Koningin Julianaweg in Wetering Oost. Deelname is gratis, vooraf opgeven is niet nodig.