Natuur

Bijen vragen uw hulp op Nationale Zaaidag

Het gaat niet goed met de bijen en hommels in Nederland die, als superbestuivers, cruciaal zijn voor de productie van ons voedsel en voor het gehele ecosysteem. Van de 359 soorten wilde bijen in Nederland is inmiddels 55% bijna of zelfs al volledig uitgestorven, en het ziet ernaar uit dat die trend zich de komende jaren verder doorzet met grote gevolgen voor de bijenstand. Om het tij te keren, roept de Bijenstichting heel Nederland op om op 22 april, Nationale Zaaidag, te zaaien op een bij-vriendelijke manier. Informatie https://bijenstichting.nl/zaaidag/

Foto Pixabay