Bijeenkomst Parkinson Café Meppel-Steenwijkerland

Op 26 april van 14.30 uur tot 16.00 uur is in ‘t Hof van Holland in Oldemarkt een Bijeenkomst Parkinson Café Meppel-Steenwijkerland. Inloop is vanaf 14.15 uur. Het onderwerp is De Parkinson Verpleegkundige. Wat kan zij voor u betekenen? Tijdens deze bijeenkomst komt Desiree Kruithof verbonden aan de Zorggroep Noorderboog en Sandra Storck verbonden aan de thuiszorg Zorggroep Oude en Nieuwe land, vertellen over hun werk als Parkinson Verpleegkundige. Graag van te voren opgeven. De toegang is gratis. Voor informatie en opgeven kan bij Leny Kaastra Brama via Tel 06-22453504 of via de e-mail parkinsoncafemeppelsteenwijkld@gmail.com