Bijeenkomst Alzheimercafé

Woensdag 19 februari houdt het Alzheimercafé een bijeenkomst met als thema ‘verschillende vormen van dementie’. Renske van der Hoeven, psycholoog bij Zorgcombinatie Noorderboog bespreekt diverse vormen van dementie en wat dat betekent voor de omgang met mensen die een bepaalde vorm van dementie hebben. De avond vindt plaats in de Plataan. Het café is geopend om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Toegang gratis.