Bijdrage Molenfonds voor De Zaandplatte in Ruinen

Het Molenfonds heeft € 38.292,- beschikbaar gesteld voor een nieuw wiekenkruis voor molen De Zaandplatte in Ruinen. De ruim 40 jaar oude roeden van deze Drentse korenmolen zijn aan vervanging toe. Roestvorming heeft de stalen roeden aangetast en verzwakt, waardoor er een kans ontstaat dat deze breken. mede dankzij de bijdrage van het Molenfonds kan het wiekenkruis vervangen waardoor de molen weer veilig kan draaien en malen.