BiebFabriek van start

De BiebFabriek is dé plek waar kinderen van 8 tot 12 jaar aan de slag kunnen met technische en digitale vaardigheden. Op woensdag 11 september van 14.30 tot 16.00 uur gaan kinderen in bibliotheek Meppel aan de slag met mBot, een zelf te programmeren robotauto die objecten kan ontwijken of een lijn op de grond kan volgen. Je kunt ook zelf een programma maken met behulp van mBlock, zodat de robot precies doet wat jij wilt! Meedoen is gratis, vooraf aanmelden: www.bibliotheekmeppel.nl of 088-012 84 80.