Bibliotheek Meppel kandidaatsraadsleden gingen in gesprek

Een kleinschalig debat of liever nog een “meet and greet”. Laag drempelig daar had de bibliotheek voor gekozen. Acht kandidaatsraadsleden van de vertegenwoordigende partijen in de gemeenteraad van Meppel waren aanwezig en werden “uitgedaagd” door Danny Pol die optrad als speaker. Hiernaast hadden Meppelers onderwerpen ingediend waarover ze persoonlijk met de kandidaatsraadsleden konden overleggen. Ca. 70 aanwezigen maakten dankbaar gebruik de partijen te bevragen.

Hierbij kregen de groenvoorziening in Meppel en taalachterstand de meeste aandacht. Dat laatste onderwerp werd verder uitgediept. In Drenthe is 12 % laaggeletterd en dat % neemt toe. 30% hiervan is in Nederland geboren en getogen. Dus tijd voor beleid en aanpak vanuit de politiek. In verband hiermee werd ook het goede werk van het Taalpunt in de Bibliotheek Meppel genoemd. Maandag is het afsluitende verkiezingsdebat in Schouwburg Ogterop.

Foto Ebel Zandstra