Bezuiniging op subsidies een jaar doorgeschoven

Subsidiepartijen in Meppel zullen in 2021 hetzelfde bedrag krijgen als dit jaar. Het herijkingsproces schuift een jaar door naar 2022. Tenminste als de raad daar volgende week mee akkoord gaat. Het is de aanbeveling van de commissie gisteravond in de wetenschap dat de herijkinginstrumenten wel blijven bestaan. Bij subsidiepartijen zal op inhoud worden gekeken of en in welke mate subsidies bijdragen aan het uitvoeren van het beleid van de Gemeente Meppel.

Omdat de gemeenteraad naar alle waarschijnlijkheid volgende week het voorstel voor het nieuwe systeem aanneemt, ontstaat de mogelijkheid voor verenigingen en organisaties om vanaf de zomervakantie te oefenen met de nieuwe regels zonder dat daar direct financiële consequenties aan hangen.

Foto Pixabay