Bestuurssamenstelling Meppel Muziekfestival wijzigt

Bart den Dolder neemt afscheid als voorzitter van de Stichting Meppeler Muziekfestival. Twintig jaar geleden mocht hij het initiatief nemen voor het jaarlijkse Meppeler Kerstconcert, aanvankelijk als samenwerkingsverband van De Bazuin, Het Meppeler Mannenkoor en Immanuël en vanaf 2005 onder auspiciën van het MMF. Een jaar later aanvaardde hij het voorzitterschap van het MMF. Bart is er trots op dat het dankzij de inzet van alle bestuursleden is gelukt de activiteiten als Meppeler Kerstconcert, Meppeler Muziekfestival ,Johannes Passion – een vaste plaats te geven in de culturele agenda van Meppel.

Ook Bernd van den Dolder, die sinds de oprichting van de stichting MMF in 2003 de functie van secretaris heeft vervuld, neemt per 1 januari 2019 afscheid. Tevens neemt Wilma den Dolder afscheid. De stokjes worden overgenomen door Joke de Vries (voorzitter) en Eva Stam, Erik Barten en Wim Oosterhuis De volledige samenstelling van het bestuur is te vinden op www.meppelermuziekfestival.nl

Foto Ebel Zandstra