Bestemmingsplan ziekenhuisterrein ter inzage

Na de verhuizing naar de nieuwe locatie en sloop van het oude ziekenhuis, moet het terrein aan de Hoogeveenseweg een trefpunt worden van zorg gerelateerde bedrijvigheid. Meppel zet hiermee in op versterking van het zorgaanbod en het stimuleren van innovatie en creativiteit in de zorg. Bij de herontwikkeling van het terrein met bijvoorbeeld specialistische klinieken, farmaceuten en zorglogistiek moet ook aandacht zijn voor het nabijgelegen, kwetsbare Reestdal. Het definitieve bestemmingsplan zal naar verwachting voor de zomer aangeboden worden aan de gemeenteraad.