Begroting Meppel: Laat jouw mening horen

Laat jouw mening horen over de gemeentebegroting 2020 . Hoeveel geld gaat er in 2020 naar zorg, veiligheid, wonen en sport? Hoeveel geld komt er binnen? Hoe hoog worden de belastingen voor de inwoners? Wat zijn de plannen met betrekking tot de subsidies? Dat staat in de begroting. Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. Met deze begroting stelt de gemeenteraad op 7 november de plannen voor 2020 vast, inclusief de daarbij behorende budgetten. Wat zijn de plannen t.a.v subsidies? Je kunt de begroting lezen via www.meppel.nl/begroting2020

Wil jij jouw mening geven? Meld je dan aan via griffie@meppel.nl voor maandag 28 oktober 12.00 uur. Programma – vanaf 19.30 uur inloop – 19.45 uur opening door vicevoorzitter gemeenteraad – vanaf 19.50 uur reactie van inwoners, instellingen of organisaties. Wat vind jij? Ben je het ergens niet mee eens? Of juist wel en wil je dat delen met de gemeenteraad? De raadsleden horen graag jouw mening over de begroting voordat zij op 7 november met elkaar in debat gaan en het besluit over de begroting nemen.

Daarom nodigt de gemeenteraad je van harte uit om woensdag 30 oktober om 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel, jouw mening te geven over de plannen zoals ze zijn opgenomen op de begroting; maximaal 5 minuten per inspreker – 21.00 uur pauze – afhankelijk van de hoeveelheid insprekers – tot 22.15 uur gelegenheid voor gesprek met fracties gemeenteraad. Inspreken aanmelden voor maandag 28 oktober 12.00 uur.

Foto Pixabay