Archeologisch onderzoek aan Kromme Elleboog

Op de saneringslocatie Kromme Elleboog in Meppel vinden momenteel sloopwerkzaamheden plaats voor nieuwbouw op de voormalige BOOM-locatie. Tijdens een proefsleuvenonderzoek zijn sporen gevonden van bebouwing die lijken te corresponderen met bebouwing zoals deze op een kadastrale kaart uit 1832 staat. Archeologen zijn bij de Kromme Elleboog bezig met onderzoek naar de fundamenten van een woonhuis met twee schuren.

Die behoorden tot de smederij van Hendrik Hagen, uit ongeveer 1830. Gemeentelijke archeoloog drs. A Vissinga gaf samen met zijn collega W. Ytsma ter plekke tekst en uitleg en toonde een aantal vondsten.

Foto Dagmar van Ommen