“Anders”? Je hebben altied nog joezölf

In 2016 riep de provincie Drenthe zichzelf uit tot de eerste regenboogprovincie van ons land. Een stap in de goede richting op het gebied van de acceptatie van Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT’ers), omdat er op deze manier aandacht wordt gevraagd voor de positie van deze groep binnen onze provincie. Een concreet resultaat van de ‘regenboogprovincie’ is de culturele regenboogweek. In 2017 werd deze week voor het eerst in onze provincie georganiseerd, bestaande uit lezingen in bibliotheken, filmvertoningen en een expositie in Herinneringscentrum Westerbork. Daarnaast heeft de provincie opdracht gegeven voor het maken van de film ‘Anders’: een inmiddels negen maal internationaal bekroonde film over het leven van een transgenderjongen. Het van de grond komen van deze initiatieven laat zien dat er bij de provinciale politiek het besef is doorgedrongen dat de acceptatie en veiligheid van LHBT’ers van de provincie aandacht en stimulering verdient, omdat het niet vanzelfsprekend is om je geaardheid of genderidentiteit (of je je man, vrouw, of iets daar tussenin voelt) uit te dragen.

Op de korte termijn is het beleid dat de provincie als regenboogprovincie voert prijzenswaardig, maar de fractie van D66 kijkt graag vooruit met een kritische blik naar de effectiviteit van provinciaal beleid dat al uitgevoerd wordt. Ervoor zorgen dat LHBT’ers in onze provincie zich veilig en geaccepteerd voelen, is niet van de één op de andere dag voor elkaar te boksen. Dit is een langdurig proces wat vraagt om een langetermijnvisie. In principe is het aan gemeenten om concrete projecten te organiseren ter bevordering van de acceptatie van LHBT’ers omdat dit geen provinciale taak is, maar dit betekent niet dat de provincie in deze kwestie volledig buitenspel staat. Daarom vraagt de fractie van D66 door middel van schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten hoe zij op de lange termijn het regenboogbeleid in de provincie Drenthe voor zich ziet. Aandacht vragen voor de positie van de Drentse LHBT’er door middel van het hijsen van een vlag en het organiseren van een culturele week is de eerste stap, ervoor zorgen dat iedere LHBT’er zich écht veilig voelt binnen onze mooie provincie is de volgende (meer ingewikkeldere) stap.

De fractie van D66 wil met haar schriftelijke vragen vooral vooruitkijken door te vragen naar de toekomstvisie van Gedeputeerde Staten op het gebied van de acceptatie en veiligheid van de Drentse LHBT’er. In Drenthe zou iedereen zich veilig moeten voelen en zich niet hoeven schamen voor hoe je je voelt of van wie je houdt. Uiteindelijk is er maar één iemand die het de rest van het leven met jou uit moet houden, en dat ben jijzelf. Zoals Daniël Lohues hartverwarmend zong: “Pas a’j vrede met joezölf hebben, dan zu’j ‘t altied zien, dan komp der iene om de bochte, of twee of drie misschien, die joen ienzaamheid verlichten, en der is gien druk of stress, want je weten hoe het is, as zij der niet waarn west. Je hebben ja altied nog joezölf.”