Aigen-Haimers hielden Nieuwjaarsbijeenkomst

Zaterdag kwamen de leden van de “Aigen-Haimers” in De Schalle bijeen voor hun traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Nadat vice-voorzitter Jolanda Brandsma iedereen een voorspoedig nieuwjaar had toegewenst, werd de avond geopend met het zingen van het clublied. Leden van de eigen toneelclub voerden het blijspel in drie bedrijven “Schoonmoeder komt logeren” op. Een prachtig stuk met goed spel en veel humoristische momenten. Regelmatig klonk er stevig gelach uit de zaal. Na afloop werden de spelers met applaus bedankt voor hun inzet. Als waardering voor hun inzet werd hun een Staphorster krentenbrood aangeboden. Met het zingen van het Grunneger volkslied werd de afgesloten. Zonder meer een goed geslaagde avond.

Foto Ebel Zandstra