Afscheid van Vice Voorzitter Hilbert Emmink

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 6 maart namen de Meppeler Muiters afscheid van Vice Voorzitter Hilbert Emmink. Dhr. Emmink heeft vele jaren in het bestuur van De Meppeler Muiters mee gedraaid en was tevens hoofd van de Technische Commissie, hij zal nog tot na het Voorjaarsconcert van de Muiters op 23 maart a.s. inspanningen verrichten voor het koor, uiteraard blijft dhr. Emmink wel lid van de vereniging.

Foto: Meppeler Muiters