Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt vrijwilligers die Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over het sociaal domein. Kortom: over je eigen leefomgeving en alles wat daarmee samenhangt. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert onder meer over jongeren en ouderen, mensen met een beperking, nieuwe Nederlanders, kwetsbare groepen en vrijwilligers. Kijk voor de details in de Meppeler Courant huis aan huis van dinsdag 27 november, www.meppel.nl/vacatures of telefoon 06-5250 3413.