Nieuws

Aantal mensen in de bijstand licht gestegen

Het aantal mensen in de bijstand is in de eerste helft van 2020 licht gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er medio vorig jaar bijna 28 bijstandontvangers per duizend inwoners. Daarmee is volgens het statistiekbureau sprake van een trendbreuk. Halverwege 2009, kort na het begin van de kredietcrisis, ontvingen bijna 22 op de duizend inwoners in Nederland een bijstandsuitkering.

Tijdens de economische recessie die volgde nam het aandeel bijstandsontvangers toe tot ruim 30 op de duizend in 2017. Daarna was sprake van een aanhoudende daling. In Meppel ontvangen ca. 25 mensen per duizend inwoners een bijstandsuitkering.

Foto Pixabay