Aanpassing Drents protocol sport met richtlijnen voor volwassenen

Nu het Kabinet een versoepeling van de maatregelen heeft aangekondigd is het Drents Protocol
Sport hiervoor aangepast. Het protocol gold al voor kinderen en jongeren tot 18 jaar maar is nu
ook van toepassing op volwassenen. Zij mogen nu ook weer in groepen sporten. Daarnaast mogen
de zwembaden weer open. Zwembaden moeten zich daarbij houden aan het door de
zwembranche opgestelde protocol ‘verantwoord zwemmen’.

“Nadat de kinderen en jongeren tot 18 jaar weer aan het sporten zijn, geeft het Kabinet nu meer
ruimte voor groepen volwassen sporters en mag er weer gezwommen worden. Om dit mogelijk te
maken passen de Drentse gemeenten het protocol sport aan. Daarbij blijft het vertrekpunt dat
sporten veilig moet gebeuren en dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM”. Aldus Roger
de Groot, burgemeester van De Wolden en voorzitter van de portefeuille Sport binnen de Vereniging
van Drentse Gemeenten. “Hierbij houden we vast aan de Drentse aanpak; de Drentse gemeenten
maken gezamenlijk afspraken zodat voor alle sportaangelegenheden in Drenthe dezelfde regels
gelden”.

Belangrijkste wijzigingen vanaf 11 mei zijn:
– Volwassenen mogen weer buiten sporten in groepen, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan
worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches;
– Zwembaden mogen onder voorwaarden weer gebruikt worden. Deze voorwaarden worden
gebaseerd op de richtlijnen zoals ze komen vanuit de zwembadbranche en de Vereniging
Sport en gemeenten. www.zwembadbranche.nl/protocol-verantwoord-zwemmen/

Er zijn ook zaken ongewijzigd. Binnensporten blijft bijvoorbeeld verboden. Daarnaast moeten
kantines gesloten blijven, zijn wedstrijden niet toegestaan en moeten de richtlijnen van het RIVM
gevolgd worden. Het volledige en aangepaste protocol is te vinden op de websites van de
gemeenten. www.meppel.nl

De nu geldende noodverordening wordt dit weekend aangepast aan de nieuwe maatregelen.
Verwacht wordt dat een nieuwe verordening 11 mei van kracht is. Tot die tijd gelden de huidige
maatregelen en het huidige protocol.

Foto Pixabay