Aanmelding Mini Meppel Maritiem

Dit jaar is het botenbouwspektakel van Mini Meppel Maritiem van 20-23 augustus. Wie wil deelnemen kan het aanmeldingsformulier vinden op www.minimeppel.nl. Opgeven alleen in teams bestaande uit 5 personen. Voor kinderen uit groep 4-5 mogen dit ook 6 personen zijn. Voorwaarden deelname: je zit op het moment van opgave in groep 4 t/m 8 van de basisschool, bent in het bezit van zwemdiploma A en je geeft je op als team.
Aanmelding: woensdag 22 mei van 14.00-16.00 uur Herberg ’t Plein aan de Prinsengracht.

Foto: Archief