800 kinderen op Planet Greenery

Op 16, 17 en 18 januari ontvangt de PABO van NHL Stenden Hogeschool 800 kinderen van groep 5 en 6 voor Kunstcarrousel ‘Planet Greenery’. Deze kunstcarrousel is onderdeel van ‘Het Nieuwe Denken’, een samenwerkingsproject van de PO-scholen, PABO, IVN Natuureducatie en Scala Centrum voor de Kunsten om kinderen te inspireren voor het duurzaam omgaan met onze planeet. Bijna alle scholen uit Meppel en Nijeveen doen mee aan dit project waarin natuur- en milieueducatie en cultuureducatie (Leerlijn Cultuur Meppel) elkaar versterken.

Foto Pixabay