60.000 extra laptops en tablets voor onderwijs op afstand

Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Met het geld kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld. Schoolbesturen kunnen vanaf dinsdag 22 december tot en met vrijdag 15 januari een aanvraag voor devices indienen bij SIVON, de ict-coöperatie van schoolbesturen.

Schoolbesturen die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan, kunnen dit dan alsnog doen. Uitgangspunt blijft dat eerst scholen en gemeenten kijken hoe ze kunnen ondersteunen en dat SIVON waar nodig bijspringt. Van schoolbesturen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent.

Foto Shutterstock