5 mei: Schrijven voor vrijheid in Veenhuizen

Op 5 mei organiseert Amnesty International, i.s.m. het Gevangenismuseum, een schrijfestafette. De regionale werkgroep van Amnesty International ( Leek -Noordenveld) is dan, evenals vorig jaar, op die bijzondere dag weer aanwezig in het museum.
Amnesty International is een wereldwijde NGO die opkomt voor de rechten van de mens, zoals vastgelegd in het handboek van de VN. Een al jaar en dag belangrijke activiteit van Amnesty is het schrijven van brieven om gewetensgevangenen vrij te krijgen.

Op 5 mei biedt de regiogroep van Amnesty International bezoekers van het Gevangenismuseum de mogelijkheid om brieven te komen schrijven of ze te ondertekenen. Ook zijn er petitielijsten waarop mensen hun handtekening kunnen zetten: veelal een oproep tot vrijlating van bepaalde gevangengenomen activisten. Er is ook een kinderhoek waar kinderen kaarten kunnen inkleuren. Die kaarten worden vervolgens door de regiogroep verzonden naar gevangenen.

Helpt dat nou, dat brieven schrijven? Ja, dat helpt. Elk jaar weer komen er gewetensgevangenen vrij nadat Amnesty ze in de schijnwerpers heeft gezet. Amnesty is op 5 mei van 10 uur ‘s ochtends tot 5 uur ’s middags aanwezig en de werkgroep leden van Amnesty kunnen daar ook eventuele vragen beantwoorden als het gaat om digitale internet acties, meedoen via de Amnesty App op de mobiele telefoon of anderszins in de regio actief meedoen ter ondersteuning van de mensenrechten wereldwijd.

Meer informatie over de regiowerkgroep: www.leeknoordenveld.amnesty.nl