2e DMD Tropische toestanden op rommelmarkt

Velen zaten er al vroeg, heel vroeg. Want je gaat voor de beste plekjes op de rommelmarkt. Tegen 8 uur zat het vol. Wat altijd opvalt is dat bij elke kleedje handelaartjes wel een ouder aanwezig is. Dat houdt in dat die ook om 5 uur het bed uit moeten. Probeer dan om 11 uur in de zon nog maar eens wakker te blijven. Petje af voor zoveel overgave. Meer foto’s op www.rtvmeppel.nl en Facebook

Foto Hans Wolff