1e Subsidie verplaatsen detailhandel verstrekt

De 1e subsidie verkleuren/verplaatsen detailhandel aanloopstraten is verstrekt. De gemeente Meppel werkt aan een toekomstbestendige en compacte binnenstad. Eén van de manieren om dat te realiseren is het verminderen van de leegstand en detailhandel in de zogenaamde ‘aanloopstraten’. Hiervoor is een stimuleringsregeling ontwikkeld die twee mogelijkheden kent: subsidie voor het omzetten van detailhandel naar een andere gewenste functie (bijvoorbeeld wonen) en een subsidie voor verplaatsing van een detailhandelsbedrijf naar kernwinkelgebied Meppel

Onlangs zijn twee subsidies verstrekt in het kader van deze stimuleringsregeling. Een voor de oude Aldi aan de Kleine Oever 13 en een voor een voormalige winkel aan de Noteboomstraat 5. De oude Aldi wordt omgebouwd naar 12 zorg appartementen en het pand aan de Noteboomstraat 5 wordt verbouwd naar 5 appartementen. Bij de laatste wordt niet alleen de binnenkant aangepakt, maar ook de buitenkant. Meer weten kijk op www.meppel.nl

Foto Google Streetview