1e Stadsgesprek in Ogterop over voedselvoorziening

Het Stadsgesprek is een initiatief dat in samenwerking met Schouwburg Ogterop maandagavond in de Engelenbak voor het eerst werd gehouden. Het thema van het eerste Stadsgesprek ging over de voedselvoorziening. De stelling was ‘De Nederlandse boer voedt een deel van de groeiende wereldbevolking, maar wordt de burger in Meppel en Nijeveen wel verantwoord gevoed?’. De voormalige topman van Agrifirm Ton Loman verzorgde een inleiding. Zijn stellingen werden tegen het licht gehouden door Maaike Bakker, aftredend statenlid voor de PvdA met landbouw, natuur en water in haar portefeuille. De beide andere gesprekspartners waren wethouder Jaap van der Haar en Koos Flinkert, die samen met een van zijn zonen een melkveebedrijf met 135 koeien op 100 ha. grond draaiende houdt. Het Stadsgesprek, waarin bovenstaande dilemma’s werden besproken, was een initiatief van Paula van Eerden, Wybrich Kaastra (voor haar vertrek als Ogterop-directeur), Wim Zwaan en Ton Henzen. Het past in het streven van de schouwburg om haar maatschappelijke functie uit te breiden. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot.

Foto Ebel Zandstra