Nieuws

14 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Meppel

Vandaag, maandag 26 april, is het de dag van de Lintjesregen, de Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. In Meppel zijn door de Burgemeester, de heer R.T.A. Korteland, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan veertien personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

De heer Lambertus Troost (79 jaar) kreeg de onderscheiding. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Troost is vanaf 2005 vrijwilliger bij speeltuin- en buurtvereniging Ambonstraat en omgeving. Hij ondersteunt het bestuur waar nodig. Hij is vier jaar voorzitter geweest. Sinds 2008 is hij vrijwilliger voor Zorggroep Noorderboog. Hij verricht diverse werkzaamheden bij woonlocatie Reestoord.

De heer Pieter Peters (74 jaar) kreeg de onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Peters heeft een passie voor muziek en is voor zijn verdiensten in 2008 onderscheiden als “Lid in de orde van Oranje-Nassau”. Hij is één van de oprichters van KNMO. Dit is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen de Federatie van Muziekverenigingen (KNFM) en de verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM). Meneer is vanaf 1992 regionaal actief en is daarna op landelijk niveau bestuurslid geweest. Meneer is al 65 jaar muzikant en docent, dirigent en bestuurslid. Hij was vanuit de muziekbond Groningen en Drenthe landelijk afgevaardigde in de doelgroep blaasmuziek en het kernteam blaaskapellen. Hij behartigt als bestuurslid de belangen van 250 blaaskapellen in Nederland en bepaalt mede het beleid.

De heer Jacob de Boer (62 jaar) kreeg de onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer De Boer is vanaf 1990 tot 2015 lid geweest van het bestuur van Stichting Donderdag Meppeldag. Meneer zit ook in het bestuur van “De Groene Muggen”. Sinds 2016 is hij actief als vrijwilliger bij verschillende locaties van de zorggroep Noorderboog. Meneer heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een gezellige ruimte voor de bewoners en hun familie genaamd ‘café het stekkie’ bij zorglocatie de Schiphorst. Tijdens de coronaperiode organiseerde hij muziekmiddagen bij de zes locaties en verzorgde wekenlang gratis de maaltijden voor de bewoners van de locatie de Kaailanden. Veel Meppelers kennen hem als uitbater van Herberg ‘t Plein.

Jan Vrielink (71 jaar) kreeg de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Vrielink was van 1980 tot 2018 actief bij de Meppeler Handels Vereniging. Van 1980 tot 1990 was hij bestuurslid van Horeca Meppel. Van 1993 tot 2018 was meneer voorzitter van het evenement Meppel Culinair. Meneer was van 1974 tot 1999 bestuurslid, commissielid en vrijwilliger bij het jaarlijks terugkerend evenement Donderdag Meppel Dag. Bij voetbalvereniging MSC is hij sinds de jaren ’70/’80 actief als vrijwilliger.

De heer Jan Adrianus Mast (73 jaar) kreeg de onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Mast is vanaf 1975 lid van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging. Vanaf 1980 tot en met 2016 was meneer actief als vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging. Meneer heeft van 1980 tot 2000 diverse bestuurlijke functies bekleed binnen de afdelingen Noord-Holland en Drenthe. Van 2006 tot 2016 zat meneer in het hoofdbestuur van de KNPV (landelijk actief). Naast zijn functie als 2de secretaris zat meneer in tal van commissies. Hij is nog steeds erelid en regelmatig aanwezig bij trainingen en wedstrijden waarbij zijn adviezen nog steeds gewaardeerd worden.

De heer Alie Roelof Moes (71 jaar) kreeg de onderscheiding: Lid in de Order van Oranje-Nassau. Meneer Moes heeft zich, naast zijn werk als huisarts te Nijeveen van 1985 tot 2017, als een actief vrijwilliger ingezet en op verschillende manieren inzet getoond voor de maatschappij en de Meppeler samenleving. Meneer is vanaf 1978 adviseur in diverse werkgroepen van Dorpsvereniging Nijeveen. Hij was van 1994 tot 2000 lid van de apotheekhoudende commissie van de LHV (landelijke huisartsenvereniging). Ook was hij lid van de commissie die nascholing organiseert voor alle Drentse huisartsen en heeft dit acht jaar lang georganiseerd. Ook was meneer vier jaar lang lid van de raad van toezicht van de regionale woonzorgorganisatie de Stouwe. Hij is medeoprichter van triatlon vereniging TZT’86 waarvan hij van 1988 tot 2018 voorzitter was.

De heer Harm-Jan Van Dijk (64 jaar) kreeg de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer van Dijk is van 1973 tot 1993 voorzitter geweest van de gereformeerde jeugdvereniging van de gereformeerde kerk te Nijeveen, Havelte en Wanneperveen. Van 1984 tot 2011 is meneer vrijwilliger geweest bij voetbalvereniging SVN’69. Van 1984 tot 1990 als penningmeester en van 2005 tot 2011 als voorzitter. Momenteel is meneer nog consul voor de KNVB. Van 1993 tot 2000 was meneer bestuurslid en voorzitter bij de vereniging voor christelijk basisonderwijs in Nijeveen. Sinds 2011 is meneer betrokken bij het energieneutraal maken van het dorp Nijeveen. Hij is oprichter en voorzitter van ECDN. Als bestuurslid is hij vanaf 2016 betrokken bij de Historische Vereniging Nijeveen (HVN). Hij is penningmeester en vrijwilliger. Vanaf 2018 is meneer bestuurslid van de Wildbeheereenheid Koekange-Ruinerwold en vanaf 2019 bij Stichting Faunabeheereenheid Drenthe. Meneer is vanaf 2019 penningmeester bij de Kleiduiven Schiet Vereniging “De Beulaker”.

De heer Gerhard Jan Willem Wisselink (80 jaar) kreeg de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Wisselink was van 1986 tot 2001 bestuurslid van het waterschap van Drentse Overijsselse Delta. Van 2001 tot 2009 was meneer afdelingsbestuurder Drenthe van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden verzorging en verpleging in Utrecht (LOC). Meneer is mede-oprichter van de stichting Barbara en was van 2005 tot 2017 penningmeester. Hij is vanaf 2012 voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen te Nijeveen.

Mevrouw Lamgina van Essen-Oosterveld (75 jaar) kreeg de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Oosterveld is vanaf 2005 secretaresse van de Stichting Welzijn Ouderen te Nijeveen. Vanaf 1972 tot 2006 was ze bijzonder actief bij de korfbalvereniging DOS’46. Ze was van 1972 tot 1977 bestuurslid en van 1978 tot 1998 bestuurslid van de supportersvereniging. Mevrouw is vanaf 2008 vrijwilligster bij de bridgeclub BZA in Meppel. Vanaf 2013 is ze secretaris van deze vereniging.

Mevrouw Jentien van Gijssel-Wever (69 jaar) kreeg de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Wever is van 1979 tot 1996 actief geweest bij de Protestantse gemeente te Meppel. Van 1996 tot heden is ze vrijwilligster bij de gereformeerde kerk Nijeveen-Havelte-Wanneperveen. Ze was onder andere van 2011 tot 2016 Ouderling en maakte deel uit van de kerkenraad. Van 2007 tot 2012 was ze vrijwilligster van dorpshuis “de Schalle” in Nijeveen. Ook was ze secretaresse van de Nijeveense Christen Vrouwen van 2009 tot 2014. Van 2014 tot 2018 is ze vrijwilliger geweest bij Seniorweb Meppel als digitaal docent. Als eerste coördinator was ze van 2016 tot 2020 actief voor Stichting Schuldhulp in Meppel.

De heer Roelof Pieter Koning (42 jaar) kreeg de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Koning is sinds 1991 vrijwilliger bij Dakajam Meppel als o.a. coördinator. Vanaf 1998 is hij lid en vanaf 1999 actief lid van VVD Meppel. Voor deze partij is hij 11 jaar raadslid geweest. Aansluitend is meneer nog zes jaar wethouder geweest en heeft hij veel voor de stad betekent.

Meneer Johnny Bremer kreeg de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2000 is meneer Bremer vrijwilliger bij Stichting Oud Meppel. Bij het shantykoor “De Meppeler Muiters” is hij sinds 2003 vrijwilliger. Hij is gestart als secretaris en is sinds 12 jaar voorzitter. Sinds de oprichting van MeppelVoorElkaar in 2016 is meneer actief bij dit digitale platform van vraag en aanbod hulp betrokken. Meneer is vanaf de zeventiger jaren tot 2011 actief geweest bij de buurtvereniging Kraton, als voorzitter en secretaris. Ook was hij actief voor het draaiorgel “de Parel” in Meppel en voor het Rode Kruis.

Decorandus: mevrouw Fokje Harmers (74 jaar) kreeg de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Harmes is vanaf 1974 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Meppel. In de loop der jaren heeft ze diverse werkzaamheden op zich genomen waaronder de kindernevendienst van 1974 tot 1984, van 1984 tot 1990 was ze diaken en ze bracht van 1987 tot 1991 het kerkblad rond. Ze bezoekt kerkleden bij geboorte en ziekte. Ze is actief bij de middagpauze diensten in de kerk tijdens Donderdag Meppeldag. Vanaf 1995 is ze actief bij de Stichting Cosis. Ze verricht diverse vrijwilligers werkzaamheden voor de woonlocatie Rembrandt van Rijn in Meppel.

Meneer Piet Speelman (67 jaar) kreeg de onderscheiding onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Speelman heeft zich, naast zijn werk als huisarts te Nijeveen van 1985 tot 2017, als een actief vrijwilliger ingezet en op verschillende manieren inzet getoond voor de maatschappij en onze Meppeler samenleving. Vanaf 2012 is hij vrijwilliger voor de Hervormde Gemeente Nijeveen. Meneer is vanaf 1999 als vrijwilliger betrokken bij de voetbalvereniging SVN’69. Sinds 2017 is hij vrijwilliger bij natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Hij is sinds 2019 bestuurslid/penningmeester bij het koor “de Christelijke Oratoriumvereniging” Steenwijk en omstreken.

Het verlenen van een een Koninklijke Onderscheiding, bij aantoonbare verdiensten is geen gunst en geen recht. Het is en blijft een erkenning van verdienstelijke personen vanuit en door de samenleving. In heel Nederland kregen vandaag 2832 mensen een koninklijke onderscheiding gekregen ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen 3060 mensen een lintje kregen.

Foto Daan Prest