Vogelexcursie in Park Rams Woerthe

Ter gelegenheid van de Nationale Vogelweek wordt op zaterdag 12 mei een excursie in Park Rams Woerthe in Steenwijk georganiseerd met het doel zoveel mogelijk zangvogels te spotten. Deze excursie is uitermate geschikt voor beginnende vogelaars. De start is om 7.00 uur bij de hoofdingang van Park Rams Woerthe te Steenwijk. De excursie duurt tot ongeveer 10.00 uur. Deelname is gratis voor iedereen, ook voor niet-leden. Informatie is te verkrijgen bij Piet Hein Klip via telefoon 0521-513766 en Henk Bergsma, via telefoon 0521 514097 of via de website www.ivn.nl/afdeling/noordwest-overijssel.