Hersenstichting zoekt collectanten

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. De Hersenstichting is op zoek naar mensen die in februari 2018 een uurtje, of twee, willen collecteren. Hoe meer collectanten op de been, hoe groter de collecteopbrengst en hoe meer de Hersenstichting kan doen aan onderzoek en voorlichting. Aanmelden of meer informatie: www.hersenstichting.nl of bel tijdens kantooruren: 070-360 48 16.