De waarde van overjarig riet

Overal in De Wieden werken rietsnijders momenteel in het riet. Wie goed oplet ziet dat er ook percelen riet blijven staan. Dat is het zogenoemde overjarige riet. “Daarvan hebben we tweehonderd hectare in De Wieden. Voor de handel heeft dat nog geen waarde, voor de natuur wel”, legt Arco Lassche van Natuurmonumenten uit. De natuurorganisatie stapte begin jaren negentig over op het beleid waarin percelen riet ongemoeid worden gelaten. “Dat was in een periode waarin De Wieden relatief gezien uit steeds minder water ging bestaan.

De verlanding nam toe en dat gaf de mogelijkheid om bij moeilijk bereikbare plekken te komen. Hierdoor kon al het riet gemaaid worden en verdwenen de rietzomen. Moerasvogels als de roerdomp, ral en kleine karekiet zijn echter gek op deze rietzomen omdat het hen voedsel- en nestgelegenheid biedt. Overjarig riet vinden wij daarom belangrijk en is onderdeel van ons beheer.”

Foto Arco Lassche