D66 stelt vragen over vuurwerkbeleid Meppel

D66 in Meppel heeft schriftelijke vragen ingediend over het veilig afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. De partij wil dat het college van B en W in overleg gaat met gemeenten die maatregelenhebben getroffen om ongelukken met illegaal en zwaar vuurwerk te voorkomen. Gemeenten zijn al langere tijd op zoek naar maatregelen om het aantal ongelukken met vuurwerk te voorkomen. D66 wil dat de politie adequaat handhaaft, zeker als het gaat om illegaal vuurwerk.